• Galvenā
 • Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojuma par konfidencialitāti mērķis

Uzņēmums KONE un tā darbinieki, partneri, filiāles un meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā — “KONE”) ir apņēmušies aizsargāt jūsu konfidencialitāti un personas datus. Uzņēmums KONE apstrādā personas datus atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas Savienības datu aizsardzības principiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem (tostarp Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, ja piemērojams).

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir iekļauta vispusīga informācija par uzņēmuma KONE veiktajām personas datu apstrādes darbībām. Šis dokuments var tikt papildināts ar risinājumiem raksturīgiem Paziņojumiem par konfidencialitāti un papildu vietējiem dokumentiem. Turklāt jūsu kā datu subjekta tiesības arī var atšķirties starp valstīm atkarībā no piemērojamiem konfidencialitātes tiesību aktiem. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti mēs norādām tiesības, kādas piešķirtas ar Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir iedalīts dažādās sadaļās, kas attiecināmas uz dažādām KONE loģiskajām personas datu apstrādes funkcijām. Šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās ir sniegta informācija par to, kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības.

 1. KONE tīmekļa lapas un interneta pakalpojumi
 2. KONE klientu attiecību pārvaldības datubāzes
 3. KONE piegādātāju un apakšuzņēmēju dati
 4. Datu subjektu tiesības
 5. Paziņojuma par konfidencialitāti atjauninājumi

Datu pārzinis un kontaktinformācija

No datu subjekta skatupunkta vietējais KONE grupas uzņēmums, kura pakalpojumus datu subjekts izmanto, ar kuru tas ir sazinājies vai kuram citādā mērā ir cieša sadarbība ar datu subjektu, ir attiecīgā datu subjekta personas datu pārzinis.

Daudzi KONE izmantotie rīki un procesi ir globāli, un uzņēmums KONE tos centralizētā veidā ir nodrošinājis vietējiem KONE grupas uzņēmumiem. Šajos globālajos rīkos un procesos personas dati tiek kontrolēti kopīgi vietējā KONE grupas uzņēmumā un uzņēmumā KONE.

Datu subjekti var sazināties ar uzņēmumu KONE par visiem ar datu aizsardzību saistītajiem jautājumiem, izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju.

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finland
Tālruņa numurs: +358 204 751
Kontaktpersona: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Visus pieprasījumus, kas attiecināmi uz datu subjekta tiesību izmantošanu, var sūtīt uzņēmumam KONE, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu, kas pieejama kone.com tīmekļa lapā http://www.kone.com/en/contact.aspx (atlasiet iespēju “Personal Data Enquiry” (Personas datu pieprasījums)).

1. KONE tīmekļa lapas un interneta pakalpojumi

Šajā sadaļā ir sniegta vispārīga informācija par KONE veikto personas datu apstrādi šajā vietnē un citos KONE interneta pakalpojumos (turpmāk tekstā — “Vietne”). Uzņēmums KONE apstrādā Vietnē apkopotos personas datus atbilstoši šim Paziņojumam par konfidencialitāti un piemērojamiem tiesību aktiem. Ja plānojat pārlūkot vai kā citādi izmantot Vietni, rūpīgi izlasiet šī Paziņojuma par konfidencialitāti saturu. Ja nepiekrītat šim Paziņojumam par konfidencialitāti, jūs nedrīkstat izmantot Vietni.

1.1 Apkopotie personas dati

Vispārīgi varat apmeklēt Vietni, nenorādot nekādus personas datus. Vietne ir tehniski iedalīta dažādās sadaļās; dažās no tām mums var būt jāapkopo vairāk personas datu par jums, bet dažas var izmantot, neapkopojot nekādus personas datus.'

Apmeklējot Vietni, jūsu dators automātiski nosūta mums konkrētu tehnisko un cita veida informāciju (t. i., IP adresi, pārlūka veidu un apmeklējuma avotu). Ar sīkfailu palīdzību mēs arī apkopojam informāciju par to, kā izmantojat tīmekļa vietni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šī Paziņojuma par konfidencialitāti sadaļu Sīkfaili.

Šīs Vietnes konkrētās daļās jums var lūgt sniegt personas datus un/vai reģistrēties pakalpojumam, lai varētu piekļūt pieprasītajam pakalpojumam. Līdzko esat reģistrējies Vietnē vai citādi saņēmis specifisku identifikācijas kodu, ar ko atvērt personīgos kontus, mēs varam pieprasīt sniegt konkrētu informāciju.

1.2 Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums

KONE Vietnē apkopoto personas datu apstrādes mērķi ir šādi:'

 • nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes lietojumu;
 • izstrādāt Vietni tā, lai garantētu labāku kvalitāti un plašāku pakalpojumu pieejamību;
 • piedāvāt pielāgotus pakalpojumus un saturu, kas atbilst jūsu vajadzībām un interesēm;
 • uzlabot mūsu pakalpojumus saviem klientiem;
 • sazināties ar jums;
 • veikt izpēti un apkopot statistikas datus (piemēram, kādas mūsu Vietnes daļas lietotāji apmeklē un cik daudz laika viņi pavada Vietnē).

Uzņēmums KONE cenšas piedāvāt rentablus pakalpojumus, lai jums nebūtu atsevišķi jāreģistrējas katrā no Vietnes piedāvātajiem pakalpojumiem.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums ir KONE likumīgās intereses par iepriekš minētajiem mērķiem. Uzņēmums KONE pieprasīs datu subjekta piekrišanu par personas datu apstrādi, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

1.3 Personas datu avots(-i) un uzglabāšanas laiks

Personas dati tiek saņemti tieši no datu subjekta vai iegūti no tā, kā datu subjekts izmanto Vietni.

Personas dati tiek uzglabāti nepieciešamo laika posmu ar mērķi, kādam tie tika apkopoti. Pēc tam personas dati tiek efektīvi izdzēsti vai padarīti anonīmi.

1.4 Sīkfaili

Dažreiz uzņēmums KONE var izvietot informāciju, kas vispārīgi zināma kā “sīkfaili”, jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, lai uzņēmums varētu jūs identificēt, ar norādi, ka jūs piekrītat šādu sīkfailu izvietošanai datorā vai ierīcē, piemēram, sniedzot savu piekrišanu vai izmainot pārlūka iestatījumus. Sīkfaili sniedz uzņēmumam KONE informāciju, kā un kad izmantojāt Vietni, un palīdz uzņēmumam KONE uzlabot Vietni, lai garantētu labākus pakalpojumus. Mūsdienas sīkfaili tiek bieži izmantoti daudzās tīmekļa vietnēs. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat izmainīt sava tīmekļa pārlūka iestatījumus vai to atspējošanai izmantot KONE sīkfailu iestatīšanas rīku. Ņemiet vērā — atspējojot sīkfailus, konkrēti Vietnes pakalpojumi var nebūt pieejami.

1.5 Veicinošā tirgvedība

Vietnē var tikt izmantots veicinošās tirgvedības pakalpojums Google AdWords, lai rādītu reklāmas, balstoties uz jūsu nesen veiktajām darbībām Vietnē (turpmāk tekstā — “Veicinošā tirgvedība”). Veicinošā tirgvedība tiek izmantota Vietnē, lai informētu par KONE risinājumiem un pakalpojumiem. Informācija par apmeklējumiem tiek apkopota, jūsu datorā izvietojot trešās puses sīkfailu. KONE sīkfailu iestatīšanas rīkā varat atteikties no Veicinošās tirgvedības, kas saistīta ar Vietnes lietojumu. Varat izmantot plašākas atteikšanās iespējas saistībā ar savām veiktajām darbībām trešo pušu vietnēs, apmeklējot Tīkla reklamēšanas iniciatīvas (Network Advertising Initiative — NAI) tīmekļa vietni, izmainot Veicinošās tirgvedības reklāmu iestatījumus Google rīkā Reklāmu iestatījumi vai atspējojot sīkfailus.

Atteikšanās no Veicinošās tirgvedības pakalpojuma Google AdWords

1.6 Tīmekļa vietņu analīze

Uzņēmums KONE izmanto tīmekļa vietņu analīzes pakalpojumus, piemēram, Adobe Analytics un Google Analytics, lai apkopotu informāciju par Vietnes lietotājiem ar mērķi uzlabot Vietnes saturu. Parasti šie dati ir anonīmi, tomēr, ja identificējāt sevi, kamēr lejupielādējāt saturu no tīmekļa vietnes, pieteicāties KONE tiešsaistes pakalpojumā vai atvērāt tīmekļa vietni, izmantojot e-pastā norādīto saiti, mēs varam identificēt analītiskos datus, kas apkopoti par to, kā izmantojat Vietni. Lai liegtu KONE iespēju izsekot to, kā izmantojat Vietni, KONE sīkfailu iestatīšanas rīkā varat izmantot atteikšanās funkcijas. Ja KONE tīmekļa vietņu apmeklēšanai izmantojat dažādus datorus un/vai pārlūkus, šī darbība ir jāatkārto. Lai atteiktos no pakalpojuma Google Analytics, pārlūkā varat lejupielādēt Google Analytics atteikšanās papildinājumu.

Atteikšanās no pakalpojuma Google Analytics

1.7 Personas datu nodošana tālāk

Uzņēmums KONE nenodos tālāk nekādus personas datus ārpus KONE grupas vai grupas partneriem, filiālēm, meitasuzņēmumiem vai apakšuzņēmējiem. Ņemot vērā tehniskās un praktiskās prasības, noteikta personas datu daļa var tikt apstrādāta apakšuzņēmēju pusē, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, vai apakšuzņēmēju serveros ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr šādi apakšuzņēmēji ir piekrituši ievērot KONE datu apstrādes standartus.

Uzņēmums KONE var sniegt uzkrāto statistiku par saviem klientiem, tirdzniecības darījumiem, datplūsmas iezīmēm un citu, ar Vietni saistīto informāciju uzticamām trešajām pusēm, bet šāda statistika neietver personas datus.

2. KONE klientu attiecību pārvaldības datubāzes

Tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, uzņēmums KONE izmanto klientu attiecību pārvaldības (turpmāk tekstā — “CRM”) datubāzes, lai pārvaldītu un izsekotu savus tirdzniecības darījumus un mārketinga aktivitātes. KONE CRM datubāzēs ir pieejami uzņēmuma klientu, iespējamo klientu un citu uzņēmumu pārstāvju, ar kuriem uzņēmumam KONE ir darījuma attiecības vai ar kuriem ir vēlme tādas izveidot, personas dati. KONE CRM datubāzēs var būt arī pieejami KONE klientu klientu vai gala lietotāju, kuri sazinās ar uzņēmumu KONE par liftiem, eskalatoriem un citu aprīkojumu KONE piedāvātās tehniskās apkopes ietvaros, personas dati, kā arī personas dati, kas attiecināmi uz ārējām ieinteresētajām pusēm, ar kurām uzņēmums KONE ir ieinteresēts sazināties un sniegt vispārīgu informāciju par KONE un tā uzņēmējdarbību (piemēram, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, ekonomikas ietekmētāji).

Šajā sadaļā ir sniegta plašāka informācija par KONE CRM datubāzē veikto personas datu apstrādi.

2.1 Apkopotie personas dati

Saistībā ar CRM datubāzi tiek apkopota un apstrādāta tālāk norādītā informācija.

 • Vārds, uzvārds
 • Amats
 • E-pasta adrese
 • Mobilā tālruņa numurs
 • Stacionārā tālruņa numurs
 • Faksa numurs
 • Adrese
 • Valoda
 • Cita informācija, kas varētu būs saistoša biznesa attiecībām

Šī Paziņojuma par konfidencialitāti 2. sadaļā šāda personas informācija tiek dēvēta par “personas datiem”, un personas, kuru dati tiek apstrādāti, tiek dēvētas par “datu subjektiem”.

2.2 Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums

Mērķis, kāpēc uzņēmums KONE apstrādā personas datus, ir veicināt KONE uzņēmējdarbību, sniegt atbalstu tirdzniecības darījumiem, pārvaldīt piegādes, tehniskās apkopes pakalpojumus un rēķinu izrakstīšanas norisi, sazināties ar klientiem saistībā ar līgumiem un mārketinga nolūkos un citādi uzturēt attiecības ar klientiem. Uzņēmums KONE var arī izmantot personas datus, lai risinātu starpgadījumus un pretenzijas, kā arī sniegt atbalstu, kad klients to pieprasa.

Uzņēmums KONE var sazināties ar datu subjektiem, lai veiktu klientu lojalitātes aptaujas. Lai uzlabotu KONE pakalpojumus, uzņēmums vēlas saņemt aizpildītas aptaujas, kurās ir minēta klienta kontaktpersona. Jūsu vārda, uzvārda un citu personas datu apstrāde saistībā ar klientu lojalitātes aptaujām notiek pēc jūsu piekrišanas. Visas atbildes un dati, kas apkopoti šādās aptaujās, tiks klasificēti kā konfidenciāli uzņēmumā KONE, un šādu datu apstrādei un nodošanai tālāk tiek izmantoti atbilstoši drošības pasākumi.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu tirdzniecības līgumus, kurā klienta uzņēmums ir līgumslēdzējpuse. Turklāt personas datu apstrāde ir nepieciešama attiecībā uz KONE likumīgajām interesēm saistībā ar tā ierastajiem uzņēmējdarbības mērķiem. Uzņēmums KONE pieprasīs datu subjekta piekrišanu par personas datu apstrādi, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

2.3 Personas datu avots(-i) un uzglabāšanas laiks

Personas dati ir saņemti no klientiem vai iegūti no tā, kā klienti izmanto KONE izstrādājumus un pakalpojumus. Personas dati var būt arī iegūti no KONE pārstāvjiem, ņemot vērā viņu biznesa attiecības ar datu subjektiem. Dažos gadījumos uzņēmums KONE var arī apkopot personas datus no publiskiem reģistriem un citiem uzticamiem ārējiem avotiem.

Personas dati tiek uzglabāti nepieciešamo laika posmu iepriekš minētajiem mērķiem. Pēc tam personas dati tiek efektīvi izdzēsti vai padarīti anonīmi.

2.4 Personas datu nodošana tālāk

Vispārīgi uzņēmums KONE izmanto personas datus tikai iekšējiem uzņēmuma mērķiem un nenodot tos nevienai ārējai pusei. Dažiem personas datiem var piekļūt un tos var apstrādāt KONE filiāles, apakšuzņēmēji un citi pakalpojumu nodrošinātāji tādā apmērā, kāds nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Uzņēmums KONE nodrošina, ka trešās puses vienmēr ir noslēgušas līgumus, kas pietiekamā apmērā regulē datu aizsardzības un konfidencialitātes prasības.

Ņemot vērā tehniskās un praktiskās prasības, personas dati var tikt arī apstrādāti ārpus ES/EEZ. Uzņēmums KONE nodrošina, ka šādai datu nodošanai tālāk ir juridisks pamatojums.

3. KONE piegādātāju un apakšuzņēmēju dati

KONE grupa un tās darbinieki, partneri, filiāles un meitasuzņēmumi (kopā turpmāk tekstā — “KONE”) izmanto risinājumus un datubāzu tehnoloģijas, lai pārvaldītu KONE piegādātāju un apakšuzņēmēju pārstāvju kontaktinformāciju. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir iekļauta plašāka informācija par KONE personas datu apstrādes procesiem saistībā ar piegādātāju meklēšanu un tirdzniecības darījumiem (turpmāk tekstā — (“Piegādātāju datubāzes”).

3.1 Apkopotie personas dati

Saistībā ar Piegādātāju datubāzēm tiek apkopota un apstrādāta tālāk norādītā informācija.

 • Vārds, uzvārds
 • Amats
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Adrese
 • Informācija par rēķiniem
 • Cita informācija, kas varētu būs saistoša biznesa attiecībām
 • Apakšuzņēmēju darbinieki Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kontaktinformācija, nodarbinātības informācija, kvalifikācija un sertifikāti, Cita personas informācija, kas nepieciešama KONE klientiem, lai garantētu atbilstošu piekļuves kontroli un drošību būvlaukumos

Šī Paziņojuma par konfidencialitāti 3. sadaļā šāda personas informācija tiek dēvēta par “personas datiem”, un personas, kuru dati tiek apstrādāti, tiek dēvētas par “datu subjektiem”.

3.2 Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums

Mērķis, kāpēc uzņēmums KONE apstrādā personas datus, ir veicināt KONE piegādātāju meklēšanu, tirdzniecības darījumus, rēķinu apstrādi un līgumu pārvaldību. Uzņēmums KONE var arī izmantot informāciju, lai risinātu pretenzijas vai pārvaldītu starpgadījumus un veiktu piegādātāju uzticamības pārbaudi.

Uzņēmums KONE var izmantot kontaktinformāciju vispārīgākai saziņai un piegādātāju attiecību pārvaldībai, piemēram, sūtot saistošu informāciju par KONE darbībām un gaidāmajiem pasākumiem.

Turklāt, lai uzņēmums KONE izpildītu savas saistības attiecībā uz savu darbību kvalitāti un drošību, KONE ir jāspēj uzticamā veidā identificēt visas ārējās personas, kas strādā uzņēmuma KONE labā. Lai varētu identificēt ārējo darbaspēku, uzņēmumam KONE ir jāuzglabā savās Piegādātāju datubāzēs noteikta personas informācija par ārējo darbaspēku. KONE Piegādātāju datubāzēs saglabātā ārējā darbaspēka informācija tiks izmantota tikai ārējā darbaspēka identifikācijai un pārvaldībai, kā nepieciešams saistībā ar KONE realizēto darbu.

Uzņēmums KONE apstrādā personas datus, jo tas ir nepieciešams piegādātāju līguma izpildei un/vai tas ir nepieciešams KONE likumīgo interešu mērķiem saistībā ar tā ierastajām uzņēmējdarbības aktivitātēm. Uzņēmumam KONE var būt arī pienākums atbilstoši piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem apkopot noteiktu informāciju par piegādātāju un tā darbiniekiem un pārstāvjiem. Šādas saistības var būt attiecināmas, piemēram, uz drošības prasībām, nodokļu piemērošanu, apdrošināšanu un līgumslēdzēja citām likumīgajām saistībām un pienākumiem, kad tiek noslēgts līgums par darba izpildi. Uzņēmums KONE pieprasīs datu subjekta piekrišanu par personas datu apstrādi, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

3.3 Personas datu avots(-i) un uzglabāšanas laiks

Personas dati ir iegūti no piegādātājiem vai iegūti no tā, kā klienti veido biznesa attiecības ar KONE. Informācija par ārējo darbaspēku galvenokārt tiek iegūta no apakšuzņēmējiem, kuri ir šādu personu darba devēji. Dažos gadījumos uzņēmums KONE var arī apkopot personas datus no publiskiem reģistriem un citiem uzticamiem ārējiem avotiem.

Personas dati tiek uzglabāti nepieciešamo laika posmu iepriekš minētajiem mērķiem. Pēc tam personas dati tiek efektīvi izdzēsti vai padarīti anonīmi.

3.4 Personas datu nodošana tālāk

Vispārīgi uzņēmums KONE izmanto personas datus tikai iekšējiem uzņēmuma mērķiem un nenodot tos nevienai ārējai pusei. Dažiem personas datiem var piekļūt un tos var apstrādāt KONE filiāles, apakšuzņēmēji un citi pakalpojumu nodrošinātāji tādā apmērā, kāds nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Uzņēmums KONE nodrošina, ka trešās puses vienmēr ir noslēgušas līgumus, kas pietiekamā apmērā regulē datu aizsardzības un konfidencialitātes prasības.

Ņemot vērā tehniskās un praktiskās prasības, personas dati var tikt arī apstrādāti ārpus ES/EEZ. Uzņēmums KONE nodrošina, ka šādai datu nodošanai tālāk ir juridisks pamatojums.

4. Datu subjektu tiesības

Datu subjekti var jebkurā laikā sazināties ar uzņēmumu KONE un pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Uzņēmums KONE pēc datu subjektu pieprasījuma izmainīs vai izdzēsīs visus nepilnīgos, neprecīzos vai novecojušos personas datus. Datu subjektu pieprasījumus var sūtīt uzņēmumam KONE, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu, kas pieejama kone.com tīmekļa lapā http://www.kone.com/en/contact.aspx (atlasiet iespēju “Personal Data Enquiry” (Personas datu pieprasījums)).

Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz KONE likumīgajām interesēm, datu subjekts var iebilst pret šādu apstrādi, ņemot vērā konkrētās personas apstākļus. Datu subjektam ir jānorāda šādi apstākļi pieprasījumā par iebilšanu.

Noteiktos apstākļos datu subjekti var arī iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī pieprasīt datu pārvietošanu. Ja datu subjektiem ir bažas vai piezīmes par KONE datu apstrādes darbībām, tiem ir arī tiesības iesniegt pretenziju atbilstošajā uzraudzības iestādē.

Uzņēmums KONE var noraidīt pieprasījumu vai iekasēt samērīgu maksu par pieprasījuma izpildi, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārspīlēts vai KONE ir cits juridiskais pamatojums pieprasījuma noraidīšanai. Šāds juridiskais pamatojums varētu būt, piemēram, nosacījums, kas neļauj KONE dzēst personas datus, kas ir jāsaglabā vietējo juridisko prasību dēļ, vai nosacījums uzturēt reģistrācijas žurnālu, kamēr nav beidzies vietējais pretenzijas spēkā esamības periods. Uzņēmumam KONE var būt arī nepieciešams uzglabāt datus, lai varētu izpildīt līgumsaistības.

Ņemiet arī vērā — ja uzņēmums KONE bloķē vai dzēš personas datus pēc pieprasījuma, KONE var nebūt iespējams sniegt pakalpojumus, kurus jūs vēlētos izmantot, esat iepriekš pasūtījis vai pieprasījis vai nodrošināt jums saturu, kuru vēlētos lejupielādēt vai saņemt.

5. Paziņojuma par konfidencialitāti atjauninājumi

Uzņēmuma KONE mērķis ir nepārtraukti attīstīt Vietni, savu uzņēmējdarbību, kā arī savus ar datu aizsardzību saistītos procesus un rīkus, un tas patur tiesības mainīt Paziņojuma par konfidencialitāti saturu. Uzņēmums KONE cer, ka laiku pa laikam pārskatāt, vai šim Paziņojumam par konfidencialitāti nav veikti grozījumi. Piemērojamos konfidencialitātes tiesību aktos pieļaujamajā apmērā uzņēmums KONE var sazināties ar jums, izmantojot citus saziņas veidus vai apkopoto kontaktinformāciju, lai sniegtu jums informāciju par atjauninājumiem, kas jūs materiāli ietekmē kā datu subjektu.

Paziņojums par konfidencialitāti

Sīkfaili

Lai optimizētu vietnes funkcionalitāti un sniegtu jums vislabāko iespējamo pieredzi, pārlūkojot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkfailus. Ja jūs tam piekrītat un akceptējat visus sīkfailus, vienkārši noklikšķiniet pogu “Pieņemt”. Jūs varat arī pārskatīt mūsu konfidencialitātes paziņojumu..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Apmeklēt mājas lapu