Juridisks paziņojums

Izmantojot KONE Corporation vai kādu no tās meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā — “KONE”) interneta lapām vietnē www.kone.com vai kādu no tās pakārtotajām vietnēm (turpmāk tekstā — “Vietne”), jūs piekrītat visiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs nedrīkstat apmeklēt šo Vietni, ja nepiekrītat visiem tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

By accessing KONE Corporation's, or any of its subsidiaries’ (hereinafter referred to as ”KONE”) Internet pages at www.kone.com, or any of its sub-sites (hereinafter referred to as ”Site”), you agree to the following terms and conditions. You must not access this Site if you do not agree to all of the following terms and conditions.

Ierobežotā licence

Saskaņā ar šajā dokumentā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un visiem saistošajiem vietējiem likumiem un noteikumiem uzņēmums KONE piešķir jums tiesības Vietni izmantot un skatīt tikai personiskām vajadzībām. Šis pilnvarojums nav tiesību nodošana uz Vietni un tajā ietvertajiem materiāliem, un uz to attiecas šādi ierobežojumi: (i) jums ir jāievēro visi KONE paziņojumi par autortiesībām un citi patentu ziņojumi attiecībā uz visām Vietnes un materiālu kopijām; (ii) jūs nedrīkst mainīt, izplatīt, nodot tālāk un uzglabāt Vietnes saturu vai materiālus, kā arī reproducēt, publiski izrādīt un apstrādāt vai kā citādi lietot Vietni un materiālus publiskiem un komerciālam nolūkiem, kam šajā dokumentā nav saņemta skaidri noteikta atļauja.

Autortiesības

Vietnes satura īpašumtiesības pieder Copyright © KONE Corporation. Visas šajā dokumentā piešķirtās tiesības tiek paturētas.

Preču zīmes

Preču zīmes “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™”un visas citas KONE preču zīmes, KONE izstrādājumu nosaukumi, logotipi, komerciālie simboli, tirdzniecības nosaukumi, saukļi (reģistrēti vai nereģistrēti) un pakalpojumi ir KONE preču zīmes. Jūsu piekļuve Vietnei nenorāda licences vai tiesību piešķiršanu ar saistībām, faktiem vai citādi, lai izmantotu kādas Vietnes zīmes bez KONE iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Vietnes izmaiņas

Uzņēmums KONE patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt vai pārveidot vietnes saturu, tostarp šo Juridisko paziņojumu, un aizliegt vai ierobežot piekļuvi Vietnei.

Atruna

Vietnes saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds ir” un “tāds, kāds pieejams”. Par informācijas, rīku un pakalpojumu lietošanu vietnē pilnīgu atbildību uzņemas lietotājs, un uzņēmums KONE neuzņemas nekādas saistības un garantijas par šādas informācijas, rīku vai pakalpojumu precizitāti un funkcionalitāti. Izņemot, kā noteikts saistošajos tiesību aktos, netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas saistībā ar Vietnes pieejamību, precizitāti, uzticamību un saturu.

Saistību ierobežojums

Izņemot, kā noteikts saistošajos tiesību aktos, uzņēmums KONE neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem zaudējumiem, peļņas zaudējumu vai uzņēmējdarbības traucējumiem, kas rodas Vietnes lietošanas dēļ vai tādēļ, ka nav iespējams lietot to un Vietnes nodrošinātos pakalpojumus, pat ja uzņēmums KONE ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Uzņēmums KONE neuzņemas atbildību par Vietnes neprecizitātēm, kavētu vai kļūdainu darbību, kā arī neuzņemas pienākumu informēt lietotājus par jaunas informācijas pieejamību. Uzņēmums KONE neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisa paļaušanās uz Vietnē iekļautiem datiem vai pakalpojumiem vai datiem, kurus lietotājs ir ievadījis Vietnē.

Saites

Vietnē var būt iekļautas saites uz trešajām personām piederošām un uzturētām vietnēm un resursiem. Uzņēmums KONE neuzņemas nekādu atbildību, neapstiprina, neapliecina un nesniedz garantijas ne par vienu materiālu, kuru izveidojušas trešās puses un uz kuru Vietnē var būt iekļauta saite.

Iesniegšana

Iesniedzot informāciju vai materiālu (piemēram, atsauksmi, datus, atbildes, jautājumus, komentārus, ieteikumus, idejas, plānus, pasūtījumus, pieprasījumus vai citu materiālu) uzņēmumam KONE, piemēram, e-pastā vai Vietnē, jūs piekrītat, ka: (i) materiāls neietver nekādu nelikumīgu, apmelojošu, neslavu ceļošu, piedauzīgu, pornogrāfisku, aizskarošu, vajājošu vai draudošu vai citādi publicēšanai nepiemērotu saturu; (ii) jūs veicat pamatotas darbības, lai pirms jebkādu materiālu iesniegšanas pārbaudītu tos un likvidētu visus vīrusus un citu apdraudošu un iznīcinošu saturu; (ii) jums pieder materiāls vai neierobežotas tiesības iesniegt to mums un uzņēmums KONE drīkst publicēt materiālu un/vai iekļaut to vai kādu tajā aprakstītu jēdzienu savos izstrādājumos bez kompensācijas, lietošanas ierobežojumiem, avota apstiprinājuma, atbildības vai saistībām; (iv) jūs piekrītat neuzsākt neko pret KONE saistībā ar iesniegto materiālu un jūs piekrītat atlīdzināt KONE, ja kāda puse uzsāk tiesvedību pret KONE saistībā ar jūsu iesniegto materiālu.

Juridisks paziņojums

Sīkfaili

Lai optimizētu vietnes funkcionalitāti un sniegtu jums vislabāko iespējamo pieredzi, pārlūkojot mūsu vietni, mēs izmantojam sīkfailus. Ja jūs tam piekrītat un akceptējat visus sīkfailus, vienkārši noklikšķiniet pogu “Pieņemt”. Jūs varat arī pārskatīt mūsu konfidencialitātes paziņojumu..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Apmeklēt mājas lapu