Uz augšu

Drošība – kopīgs mērķis

Drošības ievērošana attiecās pilnībā uz visiem – sākot ar pašām iekārtām un tehnisko personālu un beidzot ar ēku pārvaldītājiem un iekārtu lietotājiem. Mēs esam ieviesuši globālu drošības politiku, procesus un norādes, lai nodrošinātu, ka mūsu darbības, tostarp arī mūsu apakšuzņēmēju darbības atbilst visiem drošības standartiem.

Ikvienam, kas izmanto liftus un eskalatorus, ir jāapzinās savas rīcības sekas. Piemēram, braucot liftā, bērns ir vienmēr jātur pie rokas, tā pat nedrīkst bloķēt lifta durvis, kad tās aizveras.

Savukārt, par iekārtu tehnisko apkopi un atbilstoša stāvokļa uzturēšanu ir atbildīgi ēku īpašnieki un tehniskie speciālisti, kas veic šīs apkopes.

Bērni un drošība

Bērnībā iegūtie paradumi var saglabāties visu mūžu. Tāpēc uzņēmums KONE uzskata, ka bērni ir svarīga mērķauditorija, kas jāizglīto par aprīkojuma drošību.