Uz augšu

Modernizācijas priekšrocības

ENERGOEFEKTIVITĀTE

Modernizējot liftu elektroiekārtu, vadības sistēmu un kabīnes apgaismojumu var ievērojami samazināt patērētās enerģijas daudzumu. Turklāt paaugstinot lifta energoefektivitāti samazināsies ekspluatācijas izmaksas.

DARBĪBA

Modernizējot atsevišķus liftu komponentus, piemēram, liftu vadības sistēmu, liftu celtni var ievērojami uzlabot liftu darbību – uzlabojas liftu apstāšanās precizitāte, palielinās brauciena komforts un sistēma darbojās daudz klusāk nekā iepriekš.

DROŠĪBA

Mūsu viena no prioritātēm ir drošība. Lai uzlabotu pasažieru un tehniskā personāla drošību un mazinātu risku saskarties ar dažādām bīstamām situācijām, ir svarīgi veikt modernizāciju liftu šahtas un mašīntelpas apgaismojumam, liftu kabīnes ātruma ierobežotājam un liftu drošības aizsargiem.