• Galvenā
  • Paziņojums par konfidencialitāti
Uz augšu

Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojuma par konfidencialitāti mērķis

Uzņēmums KONE ir apņēmies aizsargāt konfidencialitāti un personu datus. Uzņēmums KONE apstrādā personu datus saskaņā ar Somijas Personu datu aizsardzības likumu (523/1999) un citiem saistošajiem personu datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šis paziņojums par konfidencialitāti, kas attiecas uz KONE Corporation (turpmāk tekstā — “Paziņojums par konfidencialitāti”) interneta pakalpojumiem, ietver vispārīgu informāciju par to, kā KONE Corporation un tā darbinieki, partneri, meitasuzņēmumi un filiāles (turpmāk tekstā — KONE) apstrādā personu datus, kas saistīti ar šo KONE Corporation vietni (turpmāk tekstā — “Vietne”) vai interneta pakalpojumu. Uzņēmums KONE apstrādās jūsu personas datus, kas apkopoti Vietnē, atbilstoši šajā Paziņojumā par konfidencialitāti un piemērojamos tiesību aktos norādītajam. Pirms Vietnes apmeklēšanas rūpīgi izlasiet šo Paziņojumu ar konfidencialitāti. Ja nepiekrītat šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādītajam, mēs uzskatām, ka jūs nedrīkstat apmeklēt Vietni.

Vietnē apkopotie personu dati

Vietni var apmeklēt, nenorādot personu datus. Vietne ir tehniski iedalīta nošķirtās sadaļās, dažās no kurām var būt nepieciešams apkopot vairāk personu datu, bet dažās sadaļās var nebūt nepieciešama nekāda personu datu apstrāde.

Apmeklējot Vietni, jūsu dators automātiski nosūta noteiktu tehnisko un citu informāciju (piemēram, IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un apmeklējuma avotu). Mēs arī apkopojam informāciju par vietnes lietošanu, izmantojot sīkfailus. Papildinformāciju skatiet šī Paziņojuma par konfidencialitāti sadaļā Sīkfaili.

Noteiktās Vietnes daļās jums var lūgt uzrādīt personu datus un/vai reģistrēties pakalpojumam, lai piekļūtu pieprasītajam pakalpojumam. Līdzko esat reģistrējies Vietnē vai jums kā citādi ir piešķirts specifisks identifikācijas kods, lai piekļūtu saviem kontiem, mēs varam pieprasīt jums sniegt konkrētu informāciju.

Personu datu apstrādes mērķis

KONE veiktās personu datu apstrādes mērķis ir šāds:

  • nodrošināt Vietnes efektīvu un drošu lietošanu;
  • uzlabot Vietnes kvalitāti un paplašināt pakalpojumu klāstu;
  • nodrošināt pielāgotus pakalpojumus un saturu, apmierinot jūsu vajadzības un intereses;
  • uzlabot mūsu pakalpojumus;
  • sazināties ar jums;
  • veikt izpēti un apkopot statistikas datus (piemēram, kādas Vietnes sadaļas lietotāji apmeklē un cik daudz laika lietotāji pavada Vietnē).

Uzņēmums KONE cenšas izstrādāt rentablus pakalpojumus, lai jums Vietnē nebūtu atsevišķi jāreģistrējas katram pakalpojumam atsevišķi.

Sīkfaili

Laiku pa laikam uzņēmums KONE var ievietot informāciju, kas plaši zināma kā sīkfaili, jūsu datorā, lai mēs varētu jūs identificēt ar norādi, ka esat piekrities sīkfailu izvietošanai jūsu datorā vai ierīcē, piemēram, izvēlējies funkciju vai izmainījis pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkfaili sniedz uzņēmumam KONE informāciju par to, kā un kad esat izmantojis Vietni, un palīdz uzņēmumam KONE uzlabot Vietni, lai nodrošinātu labākus pakalpojumus. Sīkfaili mūsdienās tiek lietoti daudzās vietnēs. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat iestatīt pārlūkprogrammu atceļot tos. Ņemiet vērā, ka, atceļot sīkfailus, daži Vietnes pakalpojumi var nebūt pieejami.

Remārketings

Var tikt izmantots Google AdWords remarketings, publicējot reklāmas, pamatojoties uz jūsu pēdējām aktivitātēm vietnē. Vietnē tiek izmantotas reklāmas, lai informētu par KONE piedāvājumiem un produktiem Informāciju par apmeklējumiem apkopo ar sīkfailu palīdzību Network Advertising Initiative vietnē varat atteikties noremārketinga , Google reklāmu iestatījumu vietnē izmainot reklāmu iestatījumus vai atslēdzot sīkfailus.

Atteikties no remarketinga»

Vietnes analīze

KONE izmanto vietnes analīzes pakalpojumu, piemēram, Adobe Analytics un Google Analytics, lai apkopotu anonīmu statistiku par Vietnes lietotājiem ar mērķi uzlabot Vietnes saturu. Varat izvēlēties KONE vietnes analīzes programmas atteikšanās funkciju, lai norādītu, ka nevēlaties, ka KONE izseko jūsu vietnes apmeklējumus. Šī darbība ir jāatkārto, ja KONE vietņu apmeklēšanai izmantojat dažādus datorus un/vai pārlūkprogrammas.


Atteikties no KONE veiktas vietnes analīzes uzskaites

Atteikties no Google Analytics »

Saites uz sociālajiem tīkliem

Šajā vietnē pieejamās saites un savienojumi uz citām vietnēm var piederēt trešajām personām, kas tos kontrolē. Tāpēc uzņēmumam KONE nav kontroles par šādām trešo personu vietnēm, KONE neuzņemas atbildību par tajās publicētajiem materiāliem

Lietojot sociālo tīklu spraudņus, identificējama informācija var tikt nosūtīta uz attiecīgajām sociālo tīklu platformām. Atverot sociālā tīkla spraudni, trešās puses vietnei var tikt atļauts iestatīt sīkfailus lietotāja datorā, ļaujot tās operatoriem izsekot Vietnes lietojumu ar norādi, ka lietotājs ir abonējis attiecīgo sociālā tīkla platformu. To var novērst, pārlūkprogrammas iestatījumos atslēdzot sīkfailu lietošanu Uz Vietnes sociālo tīklu spraudņiem ir attiecināmi konfidencialitātes noteikumi un citi attiecīgo sociālo tīklu noteikumi un nosacījumi. Varat izvēlēties atteikšanās funkciju, lai norādītu, ka nevēlaties Vietnē izmanto sociālo tīklu spraudņus.

Atteikties no AddThis »

Personu datu nodošana tālāk

Uzņēmums KONE nenodos personu datus ārpus KONE Corporation vai saviem partneriem, meitasuzņēmumiem, filiālēm un apakšuzņēmējiem. Tehnisko un praktisko prasību nolūkos dažus personu datus var apstrādāt apakšuzņēmēji ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas vai apakšuzņēmēju serveri ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr šādi apakšuzņēmēji ir piekrituši ievērot KONE datu apstrādes standartus.

Uzņēmums KONE var izsniegt uzkrāto statistiku par klientiem, tirdzniecību, datplūsmas iezīmēm un citu saistīto Vietnes informāciju drošām trešajām personām, bet šī statistika neietvers personu datus.

Saziņa ar uzņēmumu KONE

Jebkurā laikā varat sazināties ar uzņēmumu KONE, lai pārbaudītu, vai jūsu personas dati ir pareizi. Uzņēmums KONE pēc pieprasījuma izlabos un izdzēsīs visus nepilnīgos , neprecīzos un novecojušos personu datus.

Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, sazinoties ar uzņēmumu KONE. Tā kā mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu jums mūsu pakalpojumus un produktus, atsaucot savu piekrišanu, var rasties situācija, kad mēs nevaram jums nodrošināt daļu vai visus savus pakalpojumus un produktus.

Papildinformācijai sazinieties ar uzņēmumu KONE, izmantojot mūsu vietnē www.kone.com pieejamo sazināšanās veidlapu.

Paziņojuma par konfidencialitāti atjauninājumi

Tā kā uzņēmums KONE nepārtraukti cenšas attīstīt Vietni, uzņēmums KONE patur tiesības mainīt Paziņojumu par konfidencialitāti. KONE cer, ka laiku pa laikam pārskatāt šī Paziņojuma par konfidencialitāti izmaiņas. Iespējamie papildu jautājumi un komentāri par KONE kā datu regulētāja darbībām ir jāiesniedz uzņēmumam KONE, izmantojot uzņēmuma vietnē www.kone.com pieejamo sazināšanās veidlapu.

Klientu lojalitātes aptauja

Uzņēmums KONE var sazināties ar saviem klientiem, lai veiktu klientu lojalitātes aptaujas. Lai uzlabotu KONE pakalpojumus, uzņēmums vēlas saņemt aptaujas atbildes kopā ar klienta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu. Jūsu vārda, uzvārda un jebkādu personu datu saistībā ar klientu lojalitātes aptauju apstrāde notiek pēc jūsu piekrišanas. Visas aptaujā apkopotās atbildes un dati tiks klasificēti kā konfidenciāli, un datu apstrādei un pārsūtīšanai piemēros atbilstošus drošības pasākumus. Uzņēmums KONE apstrādās datus atbilstoši visiem saistošajiem tiesību aktiem. KONE will not transfer any personal data outside the KONE Corporation or its partners, affiliates, subsidiaries and subcontractors. Apstrādes tehnisko un praktisko prasību nolūkos daži personu dati var tikt uzglabāti apakšuzņēmēju, kas ir piekrituši ievērot KONE datu apstrādes standartus serveros un tur apstrādāti. Jebkurā laikā klienti var sazināties ar uzņēmumu KONE, lai pārbaudītu, vai to personu dati ir pareizi. Uzņēmums KONE pēc pieprasījuma izlabos un izdzēsīs visus nepilnos, neprecīzos un novecojušos personu datus. Papildinformācijai sazinieties ar uzņēmumu KONE, izmantojot mūsu vietnē

www.kone.com pieejamo sazināšanās veidlapu.

.